Условия использования

Informācijas patiesums
Mēs esam trešo pušu veidotā satura izplatītāji, ne autori, attiecīgi mēs neuzņemamies atbildību par interneta vietnē atklajlatviju.lv publicētajiem tekstiem un viedokļiem, kā arī pilnīgu informācijas patiesumu.

Mēs strādājam, lai maksimāli visa informācija atklajlatviju.lv būtu aktuāla un atbilstu realitātei. Taču Jums patstāvīgi ir jāpārbauda informācija pirms uzticēšanās tai. Mēs negarantējam, ka informācija ir precīza, nav novecojusi un ir pilnīga, kā arī neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies neprecīzas informācijas dēļ.

 

Pieejamība
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju portālā atklajlatviju.lv bez iepriekšējas brīdināšanas.

LIAA nevar garantēt, ka interneta vietne atklajlatviju.lv būs pieejama 24/7. Problēmas un/vai atjauninājuma dēļ īslaicīgi var tikt traucēta portāla pieejamība. LIAA neatbild par zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes nepieejamības rezultātā.

 

Autortiesības
Portālā atklajlatviju.lv izvietotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, dizaina elementi, grafiki, video u.c.) autortiesības pieder LIAA vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu atklajlatviju.lv.

Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. jebkuru atklajlatviju.lv saturu bez LIAA atļaujas.

LIAA dod tiesības izmantot interneta vietni atklajlatviju.lv un drukāt materiālus personīgiem, nekomerciāliem un informatīviem mērķiem.

 

Preču zīmes
"Atklāj Latviju no jauna" ir preču zīme, kas pieder LIAA. To nedrīkst kopēt, pārpublicēt, atdarināt, pārveidot un citādi izmantot pilnībā vai daļēji bez LIAA atļaujas.

atklajlatviju.lv ir izvietotas arī partneru preču zīmes, kuras nedrīkst kopēt, pārpublicēt, atdarināt, pārveidot un citādi izmantot pilnībā vai daļēji bez attiecīgās preču zīmes īpašnieka atļaujas.

 

Hipersaites
atklajlatviju.lv ir izvietotas saites uz trešo pušu resursiem – interneta vietnēm, aplikācijām, informatīvajiem materiāliem utt. LIAA nenes atbildību par šo interneta vietņu dizainu, satura aktualizēšanu un informācijas patiesumu. Pāriešana uz ārējām saitēm ir lietotāja atbildība.

 

Privātuma politika
LIAA ir apņēmusies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.