Iesaisties atklājumos

Vietnes atklajlatviju.lv saturs tiek veidots no Instagram lietotāju fotogrāfijām. Arī Tu vari pievienoties atklājējiem un iedvesmot citus.

Ja esi atklājis kādu maz zināmu, apslēptu vai aizmirstu Latvijas vietu, nofotogrāfē to, ievieto Instagram un pie bildes liec klāt tēmturi #atklaj.

Mēs uzmeklēsim tavu bildi, izvērtēsim un iedvesmojošākās ievietosim vietnē atklajlatviju.lv. Ja nelieto Instagram, savu atklājumu sūti mums uz Facebook vai e-pastu atklajejs@atklajlatviju.lv.

Šobrīd akcijā iesaistījušies 99 cilvēki
Vietnē jau ievietotas 237 bildes